Bildiriler ve Yazarlar


Soyadı A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z Tümü
Konu Başlığı:
 

ÇAĞRILI KONUŞMA

Yerbilimlerinden Jeotekniğe Giden Yolda Mühendislik Jeolojisinin Yeri ve İşlevleri TAM METIN DOSYA İNDIR
Mahir VARDAR

YERALTI AÇIKLIKLARINDA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve JEOTEKNİK

Demirkapı Tüneli (Antalya) Km:34+705.05-35+95.50 Arası Destek Sisteminin Sayısal Analiz Yöntemi ile Değerlendirilmesi Tam Metin Dosya İndir
Musa GÖK, Hakan NEFESLİOĞLU
Kargı HES Tüneli Güzergahında Gözlenen Jeolojik Birimlerin TBM İlerleme Hızına Etkisi Tam Metin Dosya İndir
Çağlar AKKUŞ, Osman GÜNAYDIN
Nefise Akçelik Tüneli (Ordu) Km:10+683-10+800 Arasında Gözlenen Aşırı Deformasyonlar ve Alınan Önlemler Tam Metin Dosya İndir
Cüneyt Hüseyin ŞENTÜRK
Darıca-Bayramoğlu Atıksu Tüneli TBM Seçimi ve Mühendislik Jeolojisi Araştırmalarının Projeye Olan Katkısı Tam Metin Dosya İndir
Abdullah ALTUNTAŞ, Özkan CORUK

KAYA KÜTLELERİNİN KARAKTERİZASYONU

Kaya Kütlesinin Kesme Dayanımının Tayini İçin Çok Pratik Bir Yöntem Tam Metin Dosya İndir
Kamil KAYABALI, Kıvanç ZORLU, Farhad HABİBZADEH, Deniz YILMAZ
Kaya Kütlesinin Kesme Dayanımının Çok Aşamalı Kesme Deneyi İle Belirlenmesi Tam Metin Dosya İndir
Kıvanç ZORLU, Kamil KAYABALI, Farhad HABİBZADEH, Turgay BEYAZ, Deniz YILMAZ

TARİHİ YAPILARININ KORUNMASINDA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ

Mermerlerde Isıl Etki Nedeniyle Oluşan Şekerlenme Sorununun Kestirimi Prediction of Sugaring Problem by Thermal Treatment in Marbles Tam Metin Dosya İndir
Yilmaz MAHMUTOĞLU
İstanbul’daki Tarihi Yapılarda Kullanılan Önemli Yerli Doğal Taşların Kaynak Alanlarının Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Yılmaz MAHMUTOĞLU, Osman Serkan ANGI, Ilgın E. ÖZMEN, Zühal YEŞİLKAYA

ŞEV DURAYLILIĞI ve HEYELANLAR

TKİ Hüsamlar Linyit Açık İşletmesi Güney Şevlerindeki Duraysızlıkların Mekanizmaları Tam Metin Dosya İndir
Kemal Cem SOLAK, Ergün TUNCAY, Reşat ULUSAY
Tersun (Gümüşhane/Şiran) Barajı Göl Alanındaki Paleo-Heyalandan Kaynaklanacak Dalga Etkisnin Ampirik Eşitlikler Kullanılarak Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Murat KARAHAN, Hakan ERSOY, Aykut AKGÜN, Muhammet Oğuz SÜNNETÇİ, Adnan TAFLAN, Semih PEKER
Artvin Baraj Gölü Heyelanının Oluşturacağı Olası Dalga Etkisinin Ampirik Yaklaşımlarla Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Hakan ERSOY, Murat KARAHAN, Aykut AKGÜN, Kübra TEZEL
Mersin-Tarsus Otoyolunun Kuzey Şevlerindeki Duraysızlıkların Değerlendirilmesi Tam Metin Dosya İndir
Hidayet TAGA
Adana İli Heyelan Duyarlılık Analizi Tam Metin Dosya İndir
Melih DİZDAR, H. ÜSTÜNER
Hopa (Doğu Karadeniz) Bölgesi Heyelan Olay Envanter Haritası ve Yağış Şiddet İlişkisi Tam Metin Dosya İndir
Tolga ÇAN, Tamer Yiğit DUMAN
Gümüşhacıköy (Amasya)- Osmancık (Çorum) Dolaylarının Frekans Oranı Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi Tam Metin Dosya İndir
Murat Mesut BECER, Tolga ÇAN, Senem TEKİN
Gökçay Havzasının Karar Ağaç Yöntemi ile Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi Tam Metin Dosya İndir
Senem TEKİN, Tolga ÇAN
Frekans Oranı Metodu Kullanılarak Heyelan Duyarlılık Haritası Hazırlanması: Gölpazarı (Bilecik, Güney Marmara) Örneği Tam Metin Dosya İndir
Erdoğan SAYIN, Betül BALABAN, Murat Mesut BECER
Drenaj ve Ağaçlandırma ile Heyelan Rehabilitasyonu Eskişehir, Mihalıçcık, Gürleyik Köyü Örneği Tam Metin Dosya İndir
A. Kürşat ÖZCAN, İ. BULUT, S. KARAKAYA, A. KÜÇÜKDÖNGÜL
Güllübağ Göleti (Uşak) Sağsahil Mansap Heyelanının Mühendislik Jeolojisi İncelemesi Tam Metin Dosya İndir
Halil KUMSAR, Ömer AYDAN
Edirne - İpsala Hamzadere Barajı Sulaması Heyelanı Tam Metin Dosya İndir
Cemal YILDIZ

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA HİDROJEOLOJİ

Aşağı Seyhan Ovası (Mersin-Adana) Yeraltı Sularının Tarımsal Sulama Suyu Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Tam Metin Dosya İndir
Can AKBULUT CAMUZCUOĞLU, Cüneyt GÜLER
Karst Susuzlaştırmasının Obruk Oluşumuna Etkisi: Afşin-Elbistan Linyit Sahası Örneği Tam Metin Dosya İndir
Yılmaz MAHMUTOĞLU, Remzi KARAGÜZEL, Gökhan ŞANS, M. ERDOĞAN, E. BOZKURTOĞLU, H. S. AKYÜZ, T. İŞSEVEN, C. TAŞTEKİN, E. ATA
Evaporitik Sahalardaki Karstik Boşlukların, Yer Radarı (Gpr) Yönetimi İle Tespiti Tam Metin Dosya İndir
Dursun ERİK, Sinan KOŞAROĞLU

KAYA VE ZEMİNLERİN JEO-MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ

Subaşı Viyadüğü İnşa Alanındaki Kaya Kütlelerinin Taşıma Gücü Açısından İncelenmesi (Hopa-Artvin) Tam Metin Dosya İndir
Ayberk KAYA, Fikri BULUT
Dane Boyu Dağılımında Ağırlık – Hacim İlişkisinin Zemin Sınıflaması Üzerine Etkisi Tam Metin Dosya İndir
Mahmut MUTLUTÜRK, Dilara HİÇYILMAZ
Yapay Bimrock Örneklerinin Fiziksel Ve Mekanik Özelliklerinin Dayanım Oranı (Blok Dayanımı/Matriks Dayanımı) İle İlişkisinin Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Muhammet Oğuz SÜNNETCİ, Murat KARAHAN, Hakan ERSOY, Oğuzhan YAZICI
Mersin Limanı’ ndaki Zeminlerin İndeks ve Konsolidasyon Özelliklerinin Değerlendirilmesi Tam Metin Dosya İndir
Aydın ALPTEKİN, Hidayet TAĞA
Farklı Kayalarda Ultrasonik Yöntem ile Belirlenen Poisson Oranının Kimyasal, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerle İlişkisinin Belirlenmesi Tam Metin Dosya İndir
İ. AKKAYA, Ali ÖZVAN, M. TAPAN, M. BOR, Elif ERDEVE ÖZCAN
Dinamik Eksenel Yük Uygulanan Kumlu Marn ve Marnlı Kumtaşı Örneklerinin Dayanım ve Deformasyon Özelliklerinin İncelenmesi Tam Metin Dosya İndir
Tümay KADAKCİ KOCA, Mehmet Yalçın KOCA
Bazik Volkanik Kayaçlardan Türeme Regolitik Zeminlerin (Trabzon) Jeoteknik Özelliklerinin Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Bilgehan KUL YAHŞİ, Hakan ERSOY, Murat KARAHAN, Muhammet Oğuz SÜNNETCİ
Darbe Etkisi altında Granit türü Farklı Kaya Malzemelerinin Çatlak İlerleme Enerjisinin Belirlenmesi üzerine Deneysel bir Çalışma Tam Metin Dosya İndir
Eren KÖMÜRLÜ, Ayhan KESİMAL
Zeminlerin Yerinde İyileştirilmesinde NovoCrete® Teknolojisi ve Uygulamaları Tam Metin Dosya İndir
Begüm YEMENİCİ, Özkan CORUK
İstanbul’daki mağmatik kayaların dayanım ve deformasyon özellikleri ile yan kayaçlar ile ilişkileri Tam Metin Dosya İndir
Ömer ÜNDÜL, Buğra C. ÇOBANOĞLU
Güzelbahçe Balıkçı Barınağında Anroşman Olarak Kullanılan Kayaçların Kalite Açısından Değerlendirilmesi (Güzelbahçe / İzmir). Tam Metin Dosya İndir
Maazou HOUZZA ABOUBACAR, Ali Bahadır YAVUZ
Kışlaköy Açık Kömür İşletmesi’nde (Elbistan / Kahramanmaraş) Yer Alan Birimlerin Jeomekanik Parametrelerinin Karşılaştırılması Tam Metin Dosya İndir
Emre PINARCI, Hasan ÇETİN, Suphi URAL

SU YAPILARINDA MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve JEOTEKNİK

Dispersif Killerin Tanımlanması ve Dispersivitenin Kestirimi Tam Metin Dosya İndir
Ayşegül TURGUT, N. S. IŞIK, K. E. KASAPOĞLU
Atatürk Barajı Kil Çekirdeğinde Kullanılan Malzemenin Dispersivite Özelliğinin Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Mustafa BELEN, Emre PINARCI, Hasan ÇETİN
Beypazarı Gölet Yerindeki Tüfün Temel Kaya Olabilirliğinin İncelenmesi, (Ankara) Tam Metin Dosya İndir
Koray ULAMIŞ, Recep TEMİZ, Recep KILIÇ
Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Sağ Sahil Kret Üstü Kazılarında Kaya Şevlerinin Tahkimat Tasarımının Belirlenmesi Tam Metin Dosya İndir
Mustafa Özgehan ÜNAL

MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİNDE TEHLİKE ve RİSK

Süttaşı Heyelanın (Giresun/Doğankent) Aslancık Barajına ve Doğankent İlçesine Etkilerinin Araştırılması Tam Metin Dosya İndir
Aykut AKGÜN, Murat KARAHAN, Hakan ERSOY, Adnan TAFLAN
Adana'da Afet Risk Yönetimi ve Sakınım Planı Tam Metin Dosya İndir
Gülcan KESKİN

DOĞAL YAPI MALZEMELERİ

Doğal ve Ergitilmiş Bazaltların Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırılması Tam Metin Dosya İndir
Selman ER, A. TUĞRUL
Alkali Silika Reaksiyonu Sonucu Harçlarda Görülen Genleşmeler Üzerine Uçucu Kül Katkısının Etkisi Tam Metin Dosya İndir
Adil BİNAL
Kayaç Türünün Betonun Yüksek Dayanımına Etkisinin Petrografik Olarak İncelenmesi Tam Metin Dosya İndir
E. GÜRSEL, Can ERENSON
Gelingüllü Barajındaki (Yozgat) Riprap Bloklarının Jeolojik ve Mühendislik Özelliklerinin İncelenmesi Tam Metin Dosya İndir
Ersin KOLAY, Mehmet Önder ATAY

JEOTERMAL ENERJİ

Derin jeotermal sondajlarda yıkıntı problemi, Batı Anadolu jeotermal sondajlarından örnekler Dosya İndir
Zeynel Abidin DEMİREL