Bağlantılar

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
http://www.tmmob.org.tr


Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO)
http://www.jmo.org.tr


International Society for Rock Mechanics (ISRM)
http://www.isrm.net


Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği
http://www.tukmd.org.tr


Tünelcilik Derneği
http://www.tunelder.org.tr


International Tunnelling Association (ITA)
http://www.ita-aites.org


International Association for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)
http://www.issmge.org


Üniversiteler
http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz