İletişim Bilgileri

Başkan

Prof.Dr. Reşat ULUSAY

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe / Ankara
resat@hacettepe.edu.tr

Genel Sekreter

Prof.Dr. Mehmet EKMEKÇİ

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Hidrojeoloji Mühendisliği Programı
06800 Beytepe / Ankara
mekmekci62@gmail.com

Sayman

Dr. Ayhan KOÇBAY

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hiz. ve
YAS Daire Başkanlığı, Devlet Mah. İnönü Bulvarı No.16,
Çankaya Ankara
ayhankocbay@gmail.com


İletişim Formu

İletişim Haritası