Yönetim Kurulu

RUlusay120x100Başkan
Prof.Dr. Reşat ULUSAY
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Beytepe, 06800 – Ankara
resat@hacettepe.edu.tr 

 


MehmetEkmekci120x100Genel Sekreter
Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Hidrojeoloji Mühendisliği Programı, Beytepe, 06800 – Ankara
mekmekci62@gmail.com 

 


AKocbay120x100Sayman
Dr. Ayhan KOÇBAY
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hiz. ve YAS Daire Başkanlığı, Devlet Mah. İnönü Bulvarı No.16, Çankaya Ankara
ayhankocbay@gmail.com 

 


RKaraguzel120x100Üye

Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi,Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469 – İstanbul
karaguzel@itu.edu.tr 

 


AtiyeTugrul120x100Üye
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Avcılar, 34320 – İstanbul
tugrul@istanbul.edu.tr 

 


Üye
Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 32260 – Isparta
mahmutmutluturk@sdu.edu.tr 

 


Hakan ERSOYÜye
Doç. Dr. Hakan ERSOY
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 61080 - Trabzon
ersoy@ktu.edu.tr