Yönetim Kurulu


RKaraguzel120x100Başkan
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi,Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maslak, 34469 – İstanbul
karaguzel@itu.edu.tr
        


Genel Sekreter
Prof. Dr. Halil KUMSAR
Pamukkale Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kınıklı Kampüsü, 20017 - Kınıklı/ DENİZLİ
hkumsar@pau.edu.tr
  


AKocbay120x100Sayman
Dr. Ayhan KOÇBAY
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Jeoteknik Hiz. ve YAS Daire Başkanlığı, Devlet Mah. İnönü Bulvarı No.16, Çankaya Ankara
ayhankocbay@gmail.com 
          


Üye
Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 32260 – Isparta
mahmutmutluturk@sdu.edu.tr 
  


Üye
Prof. Dr. Mustafa KORKANÇ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
korkanc@ohu.edu.tr
    


Üye
Doç. Dr. Tümay KADAKÇI KOCA
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 48000 Kötekli/Muğla
tkoca@mu.edu.tr
 


Üye
Mustafa Kemal AKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı-AKMAN Danışmanlık ve Tasarım Anonim Şirketi, Oran Mahallesi, Kudüs Caddesi, No:6-1-15, 06450 – Çankaya / Ankara
mkakman@akmandvt.com.tr