İstanbul Üniversitesi 100. Yıl Konferansları “Prof. Dr. Paul MARINOS”……

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Konferanslarının Üçüncüsü 6 Mayıs 2015'te IAEG 1996-2000 Dönemi Başkanlarından Prof. Dr. Paul MARINOS tarafından Geological Uncertainties and Decisions in the Design and Construction of Civil Engineering Works” başlığı altında verilmiştir. Prof. Marinos sunumunda,Dünya'nın birçok ülkesinde gerçekleştirilmiş mühendislik projelerinde karşılaşılan jeo-mühendislik sorunlarına ve bunların çözümlerine değinmiştir.Yayınlanma Tarihi: 9.06.2015