“MÜHJEO'2017: Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu”nun hazırlıklarına devam ediliyor

Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından periyodik olarak iki yılda bir düzenlenmesi öngörülen ve ilki 2015'te Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Ulusal Mühendislik Jeolojisi Sempozyumu (MÜHJEO'2015)'nun ikincisi Çukurova ve Mersin Üniversiteleri Jeoloji Mühendisliği Bölümleri ve Derneğimiz tarafından 12-14 Ekim 2017 tarihleri arasında Adana'da düzenleniyor. 2. Duyurusu kurum ve kuruluşlara ve ayrıca dernek üyelerine gönderilen Sempozyuma bildiri özlerinin gönderilmesi süreci tamamlanmıştır. Özlerin değerlendirilmesi tamamlanmış olup, bu aşamada bildirilerin tam metinleri yazarlar tarafından hazırlanmaktadır. Sempozyumla ilgili ayrıntılı ve güncellemiş bilgilere Sempozyumun web sayfasından (http://www.muhjeoder.org.tr/sempzoyum) ulaşılabilir. İlk iki gününde bildirilerin sunulup tartışılacağı Sempozyumun 3. gününde Adana-Mersin civarında teknik-turistik içerikli bir gezi düzenlenecektir. MTA Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, AFAD Başkanlığı, Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) ve HİDRODER Sempozyumun destekleyici kuruluşlarıdır.Yayınlanma Tarihi: 11.04.2017