2017 Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödüllerini Kazananlar Belli Oldu

2017 yılı “Erguvanlı Mühendislik Jeolojisi Ödülleri”ne bu yıl üç farklı kategori (Bitirme Projesi/Çalışması, Yüksek Lisans/Yüksek Mühendislik Tezi, Uluslararası Makale) için adaylar başvurmuş olup, Doktora kategorisinde ise bu yıl aday gösterilmemiştir. Yukarıda belirtilen üç kategori için her biri üç bağımsız üyeden oluşan üç ayrı jüri seçilmiş ve eserler bu jüriler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu yılki ödülleri kazananlar belli olmuştur. Bu yılki ödüllere üç kategoriden toplam 16 başvuru yapılmış olup, bu başvurular ödül kategorilerine göre; Bitirme Projesi/Çalışması için 6, Yüksek Lisans /Yüksek Mühendislik Tezi için 5 ve Uluslararası Makale için 5 başvuru şeklinde olmuştur. 2017 yılı ödüllerini kazananlar aşağıda sıralanmış olup, ödüller Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde 12-14 Ekim 2017 tarihleri düzenlenecek olan MÜHJEO2017 Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu'nun açılış oturumunda sahiplerine verilecektir.

Bitirme Projesi/Çalışması:

Ödül sahibi: Uğur DÜRÜ

Çalışmanın konusu ve yapıldığı üniversite: “Yerel Bazlı Ölçme Tekniklerinin Arkeolojik Sit Alanlarındaki Kaya Yapılarına uygulanması”,Mersin Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAGA

Yüksek Lisans /Yüksek Mühendislik Tezi:

Ödül sahibi: Kemal Cem SOLAK

Çalışmanın konusu ve yapıldığı üniversite: “TKİ-Milas Hüsamlar Açık Linyit Ocağında Şev Duraysızlık Mekanizmalarının Araştırılması ve Güvenli Şev Tasarımı”,Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Danışman: Doç. Dr. Ergün TUNCAY

Uluslararası Makale:

Ödül sahibi: Ömer ÜNDÜL

Makalenin başlığı, yayınlandığı dergi, çalışmanın yapıldığı kuruluş: “Assessment of mineralogical and petrographic factors affecting petro-physical properties, strength and cracking processes of volcanic rocks”, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Dergi Adı: Engineering Geology, 210, 10-22.Yayınlanma Tarihi: 13.04.2017