MühJeoDer 2. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu 10 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Derneğin yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde seçildi:

YK Başkanı
Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL

Genel Sekreter
Prof. Dr. Halil KUMSAR

Sayman
Dr. Ayhan KOÇBAY

Üyeler
Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
Prof. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU
Doç. Dr. Hakan ERSOY

Genel Kurul Bilgilendirmesinin tamamına ulaşmak için tıklayınız.Yayınlanma Tarihi: 24.06.2017