2016 Erguvanlı Ödülleri Sahiplerini Buldu

MühJeoDer tarafından her yıl Bitirme Tezi/Projesi, Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi ve Uluslararası Makale dallarında verilen Erguvanlı Ödülleri'nin 2016 kazananları, MühJeo'2017'nin açılış seremonisinde ödüllerine kavuştu. Ödülleri kazanan çalışmacıları ve danışmanlarını tebrik ediyoruz.

Bitirme Projesi/Çalışması:

Ödül sahibi: Uğur DÜRÜ

Çalışmanın konusu ve yapıldığı üniversite: “Yerel Bazlı Ölçme Tekniklerinin Arkeolojik Sit Alanlarındaki Kaya Yapılarına uygulanması”,Mersin Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hidayet TAGA


Yüksek Lisans /Yüksek Mühendislik Tezi:

Ödül sahibi: Kemal Cem SOLAK

Çalışmanın konusu ve yapıldığı üniversite: “TKİ-Milas Hüsamlar Açık Linyit Ocağında Şev Duraysızlık Mekanizmalarının Araştırılması ve Güvenli Şev Tasarımı”,Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Danışman: Doç. Dr. Ergün TUNCAY


Uluslararası Makale:

Ödül sahibi: Ömer ÜNDÜL

Makalenin başlığı, yayınlandığı dergi, çalışmanın yapıldığı kuruluş: “Assessment of mineralogical and petrographic factors affecting petro-physical properties, strength and cracking processes of volcanic rocks”, İstanbul Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Dergi Adı: Engineering Geology, 210, 10-22.Yayınlanma Tarihi: 19.10.2017