HİDRO`2018- Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu düzenlendi

Ülkemizde yeraltısuyu başta olmak üzere su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında gereksinim duyulan bilimsel iletişimi etkin bir biçimde sağlamak amacıyla HİDRO-DER ve HÜ-UKAM işbirliği ile Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen ve Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) tarafından desteklenen HİDRO`2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyumu 27-29 Eylül 2018 tarihleri arasında Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinde gerçekleştirildi. İlk iki gün bilimsel sunumların yapıldığı Sempozyumda ikinci gün öğleden sonra “Yeraltısuyu Kaynakları Yönetiminin Bugünü ve Geleceği” paneli düzenlendi. Prof. Dr. M. Mustafa Aral'ın Moderatörlüğünde düzenlenen panele, JMO Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan`ın yanı sıra Hidro-Der Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Yazıcıgil, DSİ Yeraltı Suları ve Jeoteknik Hizmetler Daire Başkanı Kemal Karakuş, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Zakir Turan ve Özel Sektörden Jale Şakıyan Ateş panelist olarak katılarak görüşlerini dile getirdiler. Sempozyumun üçüncü gününde ise bir Teknik Gezi yapıldı.Yayınlanma Tarihi: 2.10.2018