5. Uluslararası Baraj Güvenliği Sempozyumu yapıldı

Ulusal Baraj Güvenliği Derneği, TRCOLD, ZMGM, ESOGÜ ve DSİ tarafından ortaklaşa düzenlenen 5. Uluslararası Baraj Güvenliği Sempozyumu 27 Ekim- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirildi. Sempozyuma 556 resmi  delegenin yanı sıra öğrenciler ve yerel katılımcılar olmak üzere toplam 850 kişi kayıt yaptırdı. Sempozyum boyunca 27 oturumda toplam 137 bildiri sunularak tartışmaya açıldı. Ayrıca, aralarında “Sınır aşan sular konusunda iş birliği” ve  Atatürk Barajında Siltasyon Sorunu” olmak üzere 5 farklı konuda panel düzenlendi. Sempozyum, katılımcıların baraj mühendisliğinde yeni teknolojiler konusunda bilgi ve deneyimlerin paylaştığı bir platform işlevi gördü. Teknik oturumlar ve çalıştaylara ek olarak, Türkiye'de ve komşu ülkelerde tamamlanmış ya da yapım aşamasında olan büyük baraj projeleri konusunda da özel bir teknik oturum düzenlendi. Ayrıca, bazı ülkelerin su kaynakları ve su yapılarını konu alan bir tanıtım günü gerçekleştirildi. Sempozyum kapsamında, tartışmaya açılan 240 özet ve 137 tam metinden oluşan bildiriler ağırlıklı olarak; temel ve dolgularında jeoteknik problemler, hidrolojide yenilikçi teknolojiler, barajla ilgili sorunlarda Coğrafi Bilgi Sitemlerinin kullanımı, statik ve dinamik durum stabilite analizleri, barajlarda gözetim, bakım, enstrümantasyon ve izleme çalışmaları, temel iyileştirme ve kat-of kazıları konularına odaklandı. Ayrıca, çevre sorunları ve su politikaları da gündeme getirildi. Sempozyum kapsamında, aralarında Türkiye'den Prof. Dr. Gökmen Tayfur'un sunduğu “Overview of Dams in the Middle East Throughout History and Dam Failures in the World during the Last Century” ve ABD'den Dr. Donald Bruces ve Türkiye'den Prof. Dr. Hasan Tosun'un sundukları “Design and Construction of Grout Curtains and Cutoff Walls: Case Studies from USA and Turkey” başlıklı konuşmalar da olmak üzere toplam 8 çağrılı konuşma gerçekleştirildi. Sempozyumun ardından İstanbul Metropolünün en büyük içme suyu rezervuarı olan Ömerli Barajı ve Avrupa'nın en büyüğü olan Cumhuriyet arıtma tesisine teknik gezi düzenlendi.Yayınlanma Tarihi: 5.11.2018