MÜHJEODER Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıltı

Mühendislik Jeolojisi Derneği yönetim kurulu; Başkan Prof. Dr. Remzi Karagüzel, Sekreter Prof. Dr. Halil Kumsar, Sayman Dr. Ayhan Koçbay ve üyeler Prof. Dr. Mahmut Mutlutürk, Doç. Dr. Yılmaz Mahmutoğlu ve Doç. Dr. Hakan Ersoy'un katılımıyla DSİ Genel Müdürlüğü Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltısuları Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda yapıldı. Yayınlanma Tarihi: 2.12.2019