04/06/2016 Olağanüstü Genel Kurulumuz

Mühendislik Jeolojisi Derneği 1. Olağanüstü Genel Kurulu 4 Haziran 2016'da Ankara'da yapıldı. Dernek Tüzüğü'nde yapılması gereken bir değişiklik nedeniyle toplanan olağanüstü genel kurulda, gerekli tüzük değişikliği katılımcıların oybirliğiyle yapıldı. Bu değişikliğe göre, Mühendislik Jeolojisi Derneğinin MJD olan kısaltılmış adı “MühJeoDer” olarak değiştirildi ve kısaltılmış dernek adı dernek ambleminden çıkarıldı.

Genel Kurulda, Derneğin 3 yıllık faaliyetleri ile mali raporların görülmesinin ardından yeni dönem yönetim ve denetleme kurullarında görev alacak asıl ve yedek üyelerin belirlenmesi için seçim yapıldı. Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Prof. Dr. Reşat ULUSAY
Genel Sekreter: Prof. Dr. Mehmet EKMEKÇİ
Sayman: Dr. Ayhan KOÇBAY
Üye: Prof. Dr. Remzi KARAGÜZEL
Üye: Prof. Dr. Atiye TUĞRUL
Üye: Prof. Dr. Mahmut MUTLUTÜRK
Üye: Doç. Dr. Hakan ERSOY


Genel Sekreterimiz Mehmet EKMEKÇi ve Saymanımız Ayhan KOÇBAY'ın faliyet raporu ve bütçe sunumu,Genel Kurul, Divan Başkanı Hüsnü AKSOY ve Yazman Üyeler Nazlı Tunar ÖZCAN-Hakan ERSOY Genel Kuruldan görüntü.Yayınlanma Tarihi: 20.06.2016